VALPAR VÄNTAS 2021-02-27

1/1

Goldfashion Black Velvet "Vera" är parad med Vi-vi’s Kokken Tor och väntar förhoppningsvis valpar omkring 27/2.

 

Vera har lämnat fina, sunda trevliga valpar innan.

Detta blir Tors första kull.

 

Föräldrarna är friröntgade på höfterna och armbågarna. 

De är ögonlysta UA samt fria från GR_PRA 1 och 2

valp